HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 26/01/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBVC - NLĐ) năm 2018. Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn Ngành NN & PTNT.


Hội nghị nghe trình bày và thảo luận: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáocông khai tài chính năm 2017 và đề nghị chỉnh sửa bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Báo cáo phong trào thi đua năm 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hội nghị thống nhất đánh giá:

- Năm 2017 Quỹ đã thực hiện hoàn thành kế hoạch thu chi tiền DVMTR với số thu là 178,8 tỷ đồng (Đạt 99% KH năm); chi 206,6 tỷ đồng (Đạt 98,7% KH) và diện tích chi trả 370.154 ha.

- Năm 2017 Quỹ đã ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo đúng quy định và toàn thể CBVC - NLĐ đã chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CBVC - NLĐ năm 2017 đã hoàn thành.

Tham dự Hội nghị, Đ/c Phạm Truyền - Phó chủ tịch công đoàn Ngành đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đảm bảo quyền lợi chính đáng của CBVC - NLĐ năm 2017 của Quỹ. Đồng chí đặt biệt đánh giá cao vai trò của chính quyền và công đoàn cơ sở trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở NN & PTNT năm 2017. Đồng chí tin tưởng rằng năm 2018 phát huy kết quả đạt được năm 2017 Quỹ sẽ hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao.

Sau khi Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết với 8 chỉ tiêu phấn đấu chính trong năm 2018.100% CBVC - NLĐ đã hưởng ứng lời phát động thi đua của Đ/c Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ .   

Tại Hội nghị cũng đã trao các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và Quyết định khen thưởng của Sở NN& PTNT, Công đoàn Ngành cho các tập thể và cá nhân của Quỹ đạt thành tích  xuất sắc trong năm 2017.

Hội nghị CBVC - NLĐ năm 2018 đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí và đồng thuận cao của toàn thể CBVC - NLĐ trong đơn vị. Kết quả của Hội nghị là cơ sở và động lực để toàn thể CBVC - NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Hình 1: Đ/c Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Hình 2: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương  – TP Kế toán Tài vụ báo cáo công khai tài chính năm 2017

và báo cáo đề nghị chỉnh sửa bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Hình 3: Đ/c Phạm Văn An  – Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo phong trào thi đua năm 2017

Hình 4: Đ/c Phạm Truyền  – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành phát biểu tại Hội nghị

Hình 5: Đ/c Hoàng Tất Dương  – Giám Đốc Quỹ kết luận Hội nghị và phát động thi đua.

Hình 6: Trao thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)