QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TẠI LÂM ĐỒNG VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CAMPUCHIA

Ngày 11/01/2018 tại Nhà khách Dinh 2 - Thành phố Đà Lạt, với sự tài trợ của tổ chức UNDP và FAO Campuchia. Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp kết hợp với Tổ chức FAO tại Việt Nam và Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo "Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam" với đoàn công tác của Campuchia.


Tham dự Hội thảo ngoài các thành viên của Viện Sinh thái rừng và môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức FAO tại Việt Nam, đoàn cán bộ Campuchia, Quỹ BV&PTR tỉnh, còn có lãnh đạo: Chi cục kiểm lâm tỉnh, Công ty LN Di Linh và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh phát biểu chào mừng Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh trình bày báo cáo kết quả và kinh nghiệm thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Năm 2008, Lâm Đồng là một trong hai tỉnh đầu tiên (cùng Sơn La) thực hiện thí điểm chính sách chi trả DVMTR theo Quyết định số 380/QĐ -TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Qua 02 năm thực hiện thí điểm (2009 – 2010), hiệu quả của chính sách và kinh nghiệm thực tế triển khai ở Lâm Đồng là một trong những cơ sở để Chính phủ ban hành Nghị định: 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả DVMTR thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ 2011 đến nay.

Trong 7 năm (2011-2017) thực hiện chính sách, số tiền DVMTR Lâm Đồng đã thu được: 969 tỷ 235 triệu đồng (Bình quân 138 tỷ 460 triệu/năm) và chi cho công tác bảo vệ rừng: 975 tỷ 790 triệu đồng (Bình quân 139 tỷ 399 triệu/năm) diện tích chi trả bình quân: 330.000 ha/năm. Quá trình thực hiện chính sách cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Quỹ tỉnh,Vườn Quốc gia BiDoup - Núi Bà đã có những chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách với đoàn Campuchia về những vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức Quỹ tỉnh, công tác thu, chi, cơ chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR, hợp đồng khoán đến hộ, công tác giám sát đánh giá, …

Đoàn công tác của Campuchia đánh giá cao về những thành công và kinh nghiệm trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Những thông tin chia sẻ tại hội thảo, cùng với kết quả nghiên cứu chính sách chi trả tại Quỹ Việt Nam sẽ giúp họ có được định hướng các bước cụ thể, nhằm thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách này tại Campuchia trong thời gian tới.

Hình: Các đại biểu tham gia Hội thảo

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)