QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI TRẢ DVMTR

Từ ngày 20/12 đến 27/12/2017, tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 198, Thành phố Đà Lạt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn Lâm Nông nghiệp Lâm Đồng tổ chức 2 lớp tập huấn Sử dụng phần mềm cập nhật dữ liệu chi trả Dịch vụ môi trường rừng.


Tham dự 2 lớp tập huấn có 103 học viên, gồm: cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 12 Hạt kiểm lâm huyện/Thành phố, 30 đơn vị chủ rừng Nhà nước, Quỹ tỉnh lực lượng chuyên trách Ban KTGS cấp huyện.

Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ tỉnh nêu lên ý nghĩa, sự cần thiết của lớp tập huấn đề nghị các đối tượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nhằm lĩnh hội kiến thức để thực hiện nhiệm vụ trong cập nhật dữ liệu chi trả DVMTR theo quy định của UBND tỉnh.

Trong năm 2016, Quỹ tỉnh đã tổ chức bàn giao sản phẩm Đề án và tập huấn sử dụng phần mềm chi trả DVMTR cho 33 đơn vị: các chủ rừng là Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng, Vườn Quốc gia và 12 Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình cập nhật hiện trạng rừng theo bản đồ Đề án đã nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị như: một số cán bộ được tập huấn phần mềm để thực hiện Đề án đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác; một số tuy đã được tập huấn nhưng chưa tác nghiệp được; … Do vậy các lớp tập huấn lần này được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý chi trả DVMTR, nắm vững và xử lý thành thạo các phần mềm liên quan đến công tác cập nhật, xử lý số liệu chi trả DVMTR; quản lý đồng bộ, thống nhất công tác cập nhật, truy xuất dữ liệu cho các đối tượng liên quan cũng như cập nhật những tính năng mới của phần mềm đã được Công ty cổ phần tư vấn Lâm Nông nghiệp nâng cấp.

Mặc dù với thời gian tập huấn ngắn nhưng với sự nỗ lực của các học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận những vướng mắc từ cơ sở và sự giải thích cụ thể của giảng viên đã giải quyết được hầu hết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc cập nhật hiện trạng rừng theo bản đồ Đề án tại đơn vị.

Cuối khóa tập huấn, các học viên đã làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức đã được học. Kết quả: 100% học viên đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ tỉnh phát biểu khai mạc

Quang cảnh lớp học

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017