HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng 8 tháng đầu năm tiển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm cả năm 2017.


Đồng chí Hoàng Tất Dương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Văn Thanh – Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; đ/c Võ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng; Cùng đại diện các phòng ban thuộc sở, các đơn vị chủ rừng nhà nước, một số chủ rừng ngoài nhà nước; một số đơn vị chi trả; các Ban kiểm tra giám sát chi trả huyện/thành phố; một số hộ nhận khoán bảo vệ rừng, các tập thể cá nhân được Trung ương khen thưởng thành tích trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ cùng các sở, ban ngành có liên quan. Tính đến 31 tháng 8 năm 2017, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu được: 102.827.404.969 đồng. (Thu KH năm 2017: 101.370.101.782 đồng; đạt 65,77% KH năm; Thu nợ các năm:   1.457.303.187 đồng).

Số tiền dịch vụ môi trường rừng đã giải ngân (đến 31 tháng 8) là: 87.860.000.000 đồng, đạt 42,40% KH năm; tổng diện tích được chi trả là: 359.492,69 ha.

Quang cảnh Hội nghị.

Quỹ tỉnh  cũng đã phối hợp các Ban  kiểm tra giám sát cấp huyện tổ chức 112 lượt giám sát tiền chi trả từ chủ rừng đến hộ nhận khoán tại 29/30 đơn vị chủ rừng nhà nước và 02 đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước. Tổng số tiền chi trả đã được giám sát là 7,3 tỷ/37,31 tỷ đồng, chiếm 19,56%.

Đ/c Võ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngoài các kết quả đã đạt được, công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số các khó khăn và vướng mắc, như: kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm phê duyệt còn chậm, còn một số đơn vị chưa thực hiện kê khai và nộp tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 đến 2016, chưa có quy định, hướng dẫn việc đối chiếu bảng kê, số tiền dịch vụ môi trường rừng mà các đơn vị đã nộp với số tiền thực tế phải nộp của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, Công tác lập cam kết và hồ sơ chi trả của các chủ rừng; công tác cập nhật hiện trạng rừng theo đề án chi trả và công tác chi trả tiền khoán bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán của các chủ nhà nước vẫn còn chậm trễ...

Đ/c Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội Nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Văn Thanh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Tỉnh trong thời gian qua và 8 tháng đầu năm 2017. Để thực hiện tốt hơn tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh nguồn thu từ chính sách chi trả sẽ tăng theo Nghị định 147/NĐ-CP, đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện và duy trì tốt công tác tuyên truyền chính sách, công tác kiểm tra giám sát. Phải luôn đảm bảo tính minh bạch chính xác trong công tác chi trả: diện tích chi trả, đối tượng chi trả và quản lý số tiền chi trả. Tạo sự đồng thuận của các bên trong chi trả.

Đồng chí Võ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã phát biểu ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Quỹ Việt Nam và kết luận một số vấn đề cụ thể mà các phòng ban thuộc Sở, Quỹ tỉnh, các đơn vị chủ rừng, các Ban kiểm tra giám sát cần thực trong các tháng còn lại của năm để hoàn thành Kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND, ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh .

Tại Hội nghị cũng đã trao các quyết định khen thưởng của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.

Trao Quyết định khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017