ĐẠI HỘI CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ 2017-2020)

Căn cứ kế hoạch số 77- KH/ĐUS, ngày 03/4/2017 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11/8/2017 Chi bộ Quỹ đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2017 – 2020).


Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Tất Dương – Phó Bí thư đảng ủy Sở

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng , nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo kiểm điểm Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và chi bộ bằng các Nghị quyết chỉ đạo hàng tháng và Nghị quyết chuyên đề  chi bộ và đơn vị cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần III của chi bộ đề ra:

-Kết nạp mới 02 Đảng viên nâng số Đảng viên của Chi bộ lên 19 (18 chính thức và 01dự bị). Hàng năm có từ 35- 45% số Đảng viên được kiểm tra ( cả nhiệm kỳ 100% Đảng viên được kiểm tra). Sinh hoạt chuyên đề đảm bảo về số lượng và chất lượng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm  theo Nghị quyết TW 4 ( Khóa XII). Các đoàn thể đều đạt vững mạnh hàng năm. Chi bộ 2 năm liền 2015-2016 đều đạt Trong sạch vững mạnh và 100% Đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-Thu tiền DVMTR trong cả nhiệm kỳ đạt khoảng 373 tỷ đồng ( Bình quân hàng năm thu đạt trên 98% kế hoạch) và chi tiền DVMTR khoảng 434 tỷ đồng để QLBV 360.000 ha rừng/năm (Bình quân hàng năm chi đạt trên 95% kế hoạch). Trồng rừng thay thế thu được 113,6 tỷ đồng/1.567 ha

          Các chỉ tiêu phấn đấu chính của Nhiệm kỳ 2017-2010:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBVC trong đơn vị. Làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ phát huy tính tiên phong và gương mẫu của người đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của chi bộ, phát huy tính dân chủ, tinh thần phê và tự phê,thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ, chính quyền và các đoàn thể của đơn vị cũng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm.

- Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm; thu chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ, công khai, minh bạch góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng rừng thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh;

          Đại hội cũng đã bầu chi ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư  Chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2017- 2020: Gồm: đ/c Hoàng Tất Dương - Bí thư , đ/c Phan Thái Hùng - Phó bí thư và đ/c Nguyễn Duy Quang- Chi ủy viên.

Đ/c Võ Đình Thọ - Bí thư Chi bộ Quỹ  nhiệm kỳ 2015-2017

phát biểu  khai mạc Đại hội.

Đ/c Hoàng Tất Dương – Phó bí thư Đảng ủy Sơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)