ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 23/6/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ) đã tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phạm Truyền - Phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), đ/c Võ Đình Thọ - Bí thư Chi bộ,Giám đốc Quỹ cùng toàn thể 33 đoàn viên công đoàn Quỹ.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, dân chủ, Đại hội đã thảo luận và  biểu quyết thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt động của CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hình 1. Đ/c Phạm Văn An - Chủ tịch CĐCS Quỹ nhiệm kỳ 2012- 20 17 phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công đoàn của Quỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.  Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã thành lập 04 tổ công đoàn và kết nạp mới 17 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên CĐCS Quỹ lên 33 đoàn viên (chiếm 100% cán bộ viên chức Quỹ). Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  Hằng năm có 100%  đoàn viên công đoàn, CBVC hoàn thành nhiệm vụ được giao, CĐCS Quỹ đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”,...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phạm Truyền và đ/c Võ Đình Thọ đã biểu dương những thành tích CĐCS Quỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Qua đó chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà CĐCS Quỹ phải tập trung thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng Quỹ trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công đoàn phải là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên trong đơn vị.

Hình 2. Đ/c Võ Đình Thọ - Bí thư Chi bộ,Giám đốc Quỹ phát biểu tại Đại Hội

Hình 3. Đ/c Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN và PTNT phát biểu tại Đại Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Quỹ khóa III Nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: Ông Phạm Văn An,bà Nguyễn Thị Thu Hương và Ông Nguyễn Hữu Hùng ,

Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hình 4. Ban chấp hành CĐCS Quỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Đại hội đã thành công tốt đẹp, đem đến tinh thần phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của Đại hội Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng./.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)