HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2017 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ của Khối thi đua ngành NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3/2017, tại Hội trường văn phòng Sở NN và PTNT,  Quỹ BV và PTR - Khối trưởng Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN và PTNT  năm 2017.


Ông Võ Đình Thọ-Giám đốc Quỹ BV và PTR (Khối trưởng) –

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Về tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dương - đại diện Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh, ông Phạm Truyền - Phó chủ tịch Công đoàn ngành NN và PTNT cùng với đại diện lãnh đạo của 13 cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Khối thi đua; Quy chế về việc tổ chức các hoạt động; Các chỉ tiêu chấm điểm thi đua của Khối và Hướng dẫn chấm điểm thi đua; nội dung đăng ký giao ước thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN và PTNT.

Các đơn vị trong Khối thi đua đã trao đổi, thảo luận, góp ý và thống nhất quy định về tổ chức hoạt động của Khối, kế hoạch hoạt động thi đua của Khối năm 2017, thống nhất các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị của Khối năm 2017. Hội nghị đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và ký bản giao ước thi đua năm 2017.

Hội nghị kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày và thành công tốt đẹp.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)