ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NHIỆM KỲ 2017 – 2019

Ngày 03/02/2017, BCH Chi đoàn Quỹ BV và PTR đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ năm 2017-2019 tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.


Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có: đ/c Phan Thái Hùng – Phó Bí thư Chi Bộ Quỹ và đ/c Nguyễn Quang Duy – Phó Bí thư Đoàn Sở NN và PTNT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn, Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn Quỹ nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua hoạt động Đoàn của Chi đoàn Quỹ đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nhiệm kỳ trước: các chỉ tiêu của Nghị quyết đã hoàn thành với chất lượng cao, đoàn viên  trong Chi đoàn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, xung kích trong công việc, tham gia nhiệt tình các phòng trào Đoàn Hội góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đ/c Trần Phan Phú Vy – Bí thư Chi Đoàn Quỹ nhiệm kỳ 2015-2017 phát biểu khai mạc Đại hội

Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phan Thái Hùng – Phó Bí thư Chi Bộ Quỹ và đ/c Nguyễn Quang Duy – Phó Bí thư Đoàn Sở NN và PTNT ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi đoàn Quỹ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào Đoàn, hội và hoạt động của đoàn viên, tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, rèn luyện nâng cao sức khỏe, giới thiệu các Đoàn viên ưu tú cho Đảng và khắc phục những mặt còn tồn tại, vướng mắc trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Phan Thái Hùng – Phó Bí thư Chi Bộ Quỹ phát biểu tại Đại hội

Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Đ/c Trần Quang Duy – Phó Bí thư Đoàn Sở nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Đại hội

Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn Quỹ nhiệm kỳ 2017-2019 gồm: đ/c Nguyễn Quốc Thuận, đ/c K’Dần và đ/c Trần Thị Mỹ Ánh.Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu : đ/c Nguyễn Quốc Thuận giữ chức vụ : Bí thư; đ/c K’Dần giữ chức vụ: Phó Bí thư và đ/c Trần Thị Mỹ Ánh là Ủy viên.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)