HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2015-2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 30/12/2016, Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị "Sơ kết 02 năm thực hiện công tác Kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng (2015-2016) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám Đốc Sở NN và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BV và PTR và Ông Võ Đình Thọ – Giám Đốc Quỹ BV và PTR tỉnh đồng chủ trì hội nghị.


Ô. Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BV và PTR tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị.

(Nguồn: Quỹ BV và PTR  Lâm Đồng)

Tham dự hội nghị có đại diện UBND các huyện/thành phố - Thành viên Ban chỉ đạo chính sách chi trả dịch vụ môi  trường rừng (DVMTR) cấp tỉnh; đại diện các phòng liên quan thuộc Sở; các Hạt kiểm lâm; các Ban kiểm tra giám sát (KTGS) chi trả DVMTR cấp huyện/thành phố và các đơn vị chủ rừng Nhà nước thực hiện chi trả trên địa bàn.

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ BV và PTR) tỉnh, trong 02 năm (2015-2016), tổng số tiền DVMTR thu được là: 294,856 tỷ đồng (đạt trên 90% kế hoạch); tổng số tiền chi trả: 373,901 tỷ đồng (đạt hơn 93% kế hoạch); tổng số diện tích rừng cung ứng DVMTR hàng năm: trên 350 ngàn ha trong đó trên 98% diện tích được các chủ rừng nhà nước khoán BVR đến hộ; tổng số hộ hưởng lợi hàng năm: trên 16.600 hộ.

Trong 02 năm (2015 - 2016), công tác KTGS chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; Quỹ BV và PTR tỉnh, Ban KTGS cấp huyện đã triển khai KTGS một cách sâu rộng trên hầu hết các nội dung, hạng mục cần được giám sát trên địa bàn toàn tỉnh;

Một số kết quả KTGS cụ thể: thực hiện 741 lượt giám sát chi trả tiền của chủ rừng cho các hộ nhận khoán tại 29 chủ rừng Nhà nước, 02 chủ rừng ngoài Nhà nước và chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư với hơn 10.400 hộ/ năm, số tiền chi trả được giám sát khoảng  hơn 27 tỷ đồng/ năm (chiếm 22,82 % tổng số tiền chi trả hàng năm)... Hàng năm kiểm tra hơn 60.000 ha rừng chi trả tại 30 chủ rừng Nhà nước (khoảng 30% tổng diện tích cung ứng); Kiểm tra hiện trường trên 90% diện tích cung ứng bị mất (do phá, cháy rừng).

Qua thực hiện KTGS, Quỹ BV và PTR tỉnh đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tham mưu cho Sở NN và PTNT chấn chỉnh những sai phạm, chưa đúng với hướng dẫn của một số đơn vị chủ rừng trong quá trình thực hiện chi trả ...

Tuy vậy qua 02 năm hoạt động, công tác KTGS chi trả DVMTR đã bộc lộ một số tồn tại về công tác tổ chức của hệ thống; nhiệm vụ vai trò của một số thành viên trong Ban KTGS cấp huyện; vai trò của Ban Lâm nghiệp (Ban LN) xã trong công tác giám sát chi trả hay cơ sở để giám sát việc nộp tiền DVMTR cuả các đối tượng nộp tiền; nội dung giám sát, trách nhiệm của chủ rừng trong giám sát chi trả và sau chi trả ...

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các chủ rừng, Ban KTGS huyện, chính quyền cơ sở và các phòng tham mưu của Sở: tập trung đánh giá về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị đề xuất liên quan đến việc thực hiện các quy định, hướng dẫn hiện hành trong: lập hồ sơ chi trả, chứng từ tạm ứng, chứng từ chi trả, thực hiện chi trả và thanh quyết toán, công tác kiểm tra diện tích cung ứng … của các đơn vị chủ rừng thực hiện chi trả trên địa bàn tỉnh; Việc KGS chi trả của Quỹ tỉnh và Ban KTGS huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở NN và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BV và PTR tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS chi trả DVMTR từ tỉnh đến cơ sở trong 02 năm qua;  ghi nhận những tồn tại, vướng mắc, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở NN và PTNT chỉ đạo Quỹ BV và PTR tỉnh phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở rà soát, tham mưu cho Giám đốc Sở sớm ban hành các văn bản điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chi trả đối với các chủ rừng trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Ban KTGS cấp huyện .... nhằm  nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác KTGS chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện chi trả đúng các quy định  hiện hành: chi đúng, chi đủ theo đơn giá được duyệt; tiền chi trả phải tới tận tay người nhận khoán; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách… Mọi sai phạm thông qua KTGS phải được phát hiện và xử lý kịp thời.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017