HỘI NGHỊ SƠ KẾT 08 NĂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (2008-2015) VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011-2015) TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG

Ngày 09/8/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Ông Phạm S -Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh-Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 08 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  (2008-2015) và 05 năm thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (2011-2015) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Ông Võ Đình Thọ - Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng

trình bày báo cáo sơ kết

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị về phía Trung ương có Ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ BV&PTR Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là đại diện thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, các Sở Ban ngành,đoàn thể của tỉnh,  Hạt Kiểm lâm, UBND các Huyện/Thành phố, Hội đồng quản lý  và Ban kiểm soát Quỹ. Lãnh đạo một số Quỹ BV&PTR các tỉnh Tây nguyên và giáp ranh; lãnh đạo các nhà máy Thủy điện, nhà máy sản xuất và cung ứng nước sạch và công ty Du lịch, lãnh đạo các đơn vị chủ rừng cùng một số  tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá tình hình tổ chức, vận hành hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh thời gian qua  và kiến nghị  đề xuất sửa đổi, bổ sung những những vấn đề chưa hợp lý của các quy định, hướng dẫn hiện hành về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh về chính sách chi trả DVMTR để triển khai thực hiện trong thời gian tới.Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng  là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ BV&PTR là tham mưu thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Do đó, những thành quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức hoạt động của Quỹ BV&PTR cơ bản gắn liền với việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Năm 2012, Quỹ BV&PTR tiếp nhận và quản lý  thêm nguồn trồng rừng thay thế, nguồn vốn này bắt đầu triển khai chi trả trong năm 2014.

Qua gần 8 năm tổ chức hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh  và 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR  đã huy động được nguồn lực xã hội đáng kể đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, đặc biệt là các hộ đồng bào thiểu số, hộ nghèo sinh sống ở vùng sâu, xa trên địa bàn Tỉnh.

Tổng số tiền DVMTR  thu được trong 5 năm là: 752.179 triệu đồng/ 653.944 triệu đồng, đạt 115% so với Kế hoạch. Trong  đó thu từ: Cơ sở sản xuất thủy điện: 707.741 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 94,09 %); Cơ sở sản xuất và cung cấp nước nước sạch: 40.684 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 5,41%);Cơ sở kinh doanh du lịch: 3.754 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,5%).

Tổng số tiền DVMTR đã giải ngân trong 5 năm là: 686.687 triệu đồng/ 746.038 triệu đồng, đạt 92% so với kế hoạch. Trong đó: Chi cho các chủ rừng: 606.123 triệu đồng; chi kinh phí quản lý Quỹ BV&PTR tỉnh: 68.196 triệu đồng; chi trích lập quỹ dự phòng: 12.368 triệu đồng.

Đối tượng được chi trả chủ yếu là: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, tổ chức có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với chủ rừng là tổ chức nhà nước.

Diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR và số hộ nhận khoán BVR tăng dần theo từng năm (diện tích chi trả bình quân hàng năm khoảng 330.000 ha; số hộ dân được chi trả hàng năm khoảng 16.000 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%).

Từ năm 2012 đến 2015, tổng số tiền thu từ nguồn thu trồng rừng thay thế là 149.181 triệu đồng, tương ứng với diện tích rừng phải trồng 1.760,42 ha.Trong 02 năm 2014 và 2015, UBND tỉnh đã phân bổ  trồng : 898,13 ha, với kinh phí: 76.081 triệu đồng.

Quá trình thực hiện chính sách còn một số khó khăn, tồn tại như: mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ BV&PTR quy định chưa rõ ràng, cụ thể; một số đơn vị sử dụng DVMTR vẫn chưa hoặc chậm nộp tiền DVMTR; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền về chính sách còn chưa được triển khai đến tất cả các đối tượng liên quan; chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về công tác kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ BV&PTR Việt Nam - đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh, trong việc đồng thuận của các ngành chức năng của tỉnh trong việc chỉ đạo và triển khai chính sách chi trả DVMTR . Đồng thời ghi nhận những kiến nghị/đề xuất của tỉnh Lâm Đồng về những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức vận hành Quỹ BV&PTR tỉnh, của chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế để tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT , Chính phủ xem xét .

Ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp,

Giám đốc Quỹ BV&PTR Việt Nam  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian đến các Sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở NN&PTNT, Quỹ BV&PTR tỉnh tập trung tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR đến các đối tượng liên quan; báo cáo đề xuất xử lý các đơn vị không nộp tiền DVMTR theo Nghị định 40/2015/NĐ-CP; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về chính sách chi trả . Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu chi tiền DVMTR hàng năm kịp thời để triển khai thực hiện; các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm luật BV&PTR, không để xảy ra điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT và  UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho một số tập thể và  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chính sách chi trả DVMTR giai đoạn 2011-2015.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR và bảo vệ rừng

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017