HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2015 TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong hai ngày 20 và 22/05/2015, tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 198, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 02 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tham vấn ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.


Tham dự Hội nghị có: Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Lãnh đạo UBND và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; các đơn vị chủ rừng và các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

          Đồng chủ trì Hội nghị có ông Lê Văn Minh – Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và ông Lê Minh Tuyên – Chuyên viên chính của Tổng cục Lâm nghiệp.

          Ông Võ Đình Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 878/QĐ-UBND ngày 10/4/2015.

Theo báo cáo, đến hết năm 2014 trên địa bàn tỉnh hiện có 50 đơn vị sử dụng DVMTR đã ký kết hợp đồng và chi trả tiền DVMTR gồm các đơn vị sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch và kinh doanh du lịch; đa số các đơn vị sử dụng DVMTR đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp tiền đúng quy định, với tổng số tiền DVMTR thu trong năm 2014 là trên 172 tỷ đồng (trong đó thu nợ các năm 2011 – 2013 là 3,66 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 73 chủ rừng là tổ chức và 1.801 chủ rừng hộ gia đình, cộng đồng thôn, với diện tích cung ứng DVMTR được chi trả là 328.000 ha. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã thực hiện chi trả trên 152,6 tỷ đồng cho các chủ rừng, các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần giải quyết sinh kế, tăng thu nhập cho hơn 16.300 hộ dân sống gần rừng, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 77%; chi 1,073 tỷ đồng từ nguồn thu DVMTR của các đơn vị du lịch để trồng cây phân tán, cây cảnh quan tại Khu VHTT tỉnh và các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh trong năm cũng được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú hơn.

          Nhìn chung kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, cụ thể: một số đơn vị sử dụng DVMTR còn chưa nộp, chậm nộp tiền DVMTR với số tiền nợ đọng khoảng 01 tỉ đồng; công tác rà soát diện tích khoán bảo vệ rừng, lập hồ sơ chi trả DVMTR của các đơn vị chủ rừng còn chậm; các đơn vị chủ rừng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ nhận khoán thực hiện tuần tra bảo vệ rừng nên diện tích rừng được chi trả DVMTR vẫn còn bị phá, khai thác lâm sản trái phép…

          Đồng thời, Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 878/QĐ-UBND ngày 10/4/2015. Theo đó: kế hoạch thu là 148,38 tỷ đồng; kế hoạch chi là 172,26 tỷ đồng cho công tác bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR là 363.800 ha, với đơn giá chi trả lưu vực Đồng Nai là 495.000 đồng/ha/năm và lưu vực Sêrêpôk là 385.000 đồng/ha/năm (bao gồm cả kinh phí quản lý của các đơn vị chủ rừng).

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo và đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2014, qua đó triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 đạt kết quả cao hơn.           Đồng thời Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất về những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp.   

          Phát biểu kết luận tại hai buổi Hội nghị, Ông Lê Văn Minh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới cần có biện pháp để đôn đốc thu tiền DVMTR đối với các đơn vị chậm nộp tiền DVMTR; các đơn vị Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Ban Kiểm tra - Giám sát cấp huyện tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR của các chủ rừng, công tác chi trả tiền DVMTR của các chủ rừng cho các hộ nhận khoán; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

          Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã ghi nhận những ý kiến góp ý và đề xuất của các đại biểu tham dự hội nghị về những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại địa phương, để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010.

          Hội nghị kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017