CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GẮN VỚI CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA NGHỀ RỪNG, GIẢI QUYẾT SINH KẾ CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên trong các lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) khoảng 908.300 ha; diện tích rừng là 514.680 ha. Rừng Lâm Đồng là đầu nguồn của 9 tỉnh thuộc hệ thống sông Đồng Nai, sông Cái, sông Lũy và Sông Sê rê Pốk, là nguồn cung ứng DVMTR cho nhiều Nhà máy thủy điện, Nhà máy sản xuất nước sạch của tỉnh và các vùng lân cận như: Nhà máy thủy điện Sông Pha, Nhà máy thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Nhà máy thủy điện Đại Ninh, Nhà máy nước Đồng Nai,..... , ngoài ra còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho phát triển kinh doanh du lịch của tỉnh.


 

Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền

Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, với diện tích rừng cung ứng trong các lưu vực hiện nay trên 332.000 ha, chiếm trên 87% diện tích rừng khoán bảo vệ toàn tỉnh.

Với dân số khoảng trên 1,3 triệu người (theo số liệu công bố năm 2011)/43 dân tộc anh em; trong đó, hộ ĐBDT thiểu số khoảng trên 400.000 người, chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh. Đây vừa là một lực lượng bảo vệ rừng đông đảo, nhưng đồng thời cũng là áp lực lên tài nguyên rừng.

Để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước và địa phương đã có nhiều biện pháp, giải pháp, chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ dân sống trong rừng, sồng gần rừng và hàng ngày vì cuộc sống mưu sinh đang có những tác động tới rừng. Một trong những chương trình đã và đang đầu tư phát huy hiệu quả đó là Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách do Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng trực tiếp tiếp nhận ủy thác từ bên sử dụng DVMTR để chi trả cho bên cung ứng DVMTR.

Từ thực tế của địa phương, Chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng có mục tiêu chính là huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp. Để thực hiện thành công việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững, rất cần sự tham gia của cả cộng đồng, các chủ thể Nhà nước và tư nhân. Như vậy, với Chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, xã hội hóa nghề rừng, cải thiện sinh kế cho các hộ dân sống trong rừng, sống gần rừng được xác định là giải pháp chính để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Chính sách chi trả DVMTR được Chính phủ triển khai thí điểm tại Lâm Đồng từ năm 2009 theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008. Thời gian đầu, thí điểm tại huyện Lạc Dương và sau đó mở rộng thêm các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Tẻh. Tổng số tiền DVMTR thu được trong 02 năm thí điểm (2009-2010) là  108 tỷ đồng, chi trả trên 80 tỷ đồng cho 9000 hộ dân hưởng lợi, với diện tích chi trả trên 272.000 ha. Từ năm 2011, thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện 12/12 huyện, thành phố trong tỉnh, với tổng số tiền thu được 03 năm (2011-2013) trên 360 tỷ đồng, thực hiện chi trên 331 tỷ đồng. Diện tích chi trả hàng năm trên 332.000 ha, chiếm trên 87% diện tích rừng giao khoán toàn tỉnh, giải quyết sinh kế cho trên 15.000 hộ dân hưởng lợi sống gần rừng, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Như vậy, riêng tỉnh Lâm Đồng, sau 05 năm (2009-2013) triển khai thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, đã thu được tổng số tiền là 468 tỷ đồng, chi trả trên 411 tỷ đồng cho các hộ hưởng lợi.

Với định mức đơn giá khoán bảo vệ rừng theo chính sách chi trả DVMTR từ 300.000 đến 400.000 đồng/ha/năm và diện tích khoán bảo vệ rừng bình quân từ 25-30 ha/hộ/năm, đã đưa thu nhập của mỗi hộ tăng từ 2,8-3,0 triệu đồng/năm trước đây lên 8,3-8,5 triệu đồng/năm như hiện nay. Với mức thu nhập này, đời sống của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng được cải thiện đáng kể, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm ổn định, đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo; Nhiều hộ gia đình đã có tiền đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mua sắm được những vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, phát triển chăn nuôi gia súc và đầu tư cho con cái ăn học,.... Cùng với việc thực hiện các chương trình an xinh xã hội, các chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo.

Bên cạnh việc giải quyết sinh kế cho các hộ, Chính sách còn góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, đồng thời huy động một nguồn nhân lực lớn cho công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là các hộ dân sống trong rừng,  sống gần rừng. Các hộ dân phấn khởi, đồng tình và tích cực tham gia bảo vệ rừng; Chính quyền địa phương thực sự vào cuộc, giúp đỡ, hỗ trợ ngành lâm nghiệp trong việc vận động, phổ biến, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện Chính sách.

Để Chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, cả hệ thống chính trị, góp phần đưa ngành lâm nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

 

Lâm Đồng, Ngày 24 tháng 9 năm 2014

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017