SỔ TAY HỎI VÀ ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI VIỆT NAM


Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) biên soạn và ban hành Sổ tay Hỏi và Đáp về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam.

Tải sổ tay tại đây

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)