Thực hiện nhiệm vụ của Khối thi đua ngành NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3/2017, tại Hội trường văn phòng Sở NN và PTNT,  Quỹ BV và PTR - Khối trưởng Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN và PTNT  năm 2017.

Chi Tiết

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền năm 2016, Quỹ BV và PTR tỉnh Lâm Đồng xây dựng chương trình truyền thông “Đồng hành cùng học sinh đến với chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng” để triển khai tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Chi Tiết

Ngày 30/12/2016, Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị "Sơ kết 02 năm thực hiện công tác Kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng (2015-2016) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám Đốc Sở NN và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BV và PTR và Ông Võ Đình Thọ – Giám Đốc Quỹ BV và PTR tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Chi Tiết

Ngày 09/8/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Ông Phạm S -Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh-Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 08 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  (2008-2015) và 05 năm thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (2011-2015) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi Tiết

Trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (gọi tắt là AFoCo). Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2016 được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, đoàn làm phim của Kênh truyền hình Hàn Quốc (MBC)  đã đến Lâm Đồng xây dựng bộ phim tài liệu với chủ đề “Rừng nhiệt đới và con người”.

Chi Tiết

Thực hiện Văn bản số 1363/UBND-LN, ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Sơ kết 08 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (2008-2015) và 05 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) (2011-2015) và văn bản số 802/SNN-KH, ngày 11/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR (2011-2015).

Chi Tiết

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 17/02/2009. Ngay sau khi thành lập, theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa của chính phủ cũng như xuất phát từ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông vào quản lý công tác chi trả DVMTR, Quỹ đã xây dựng kế hoạch thực hiện bao gồm ba phần:


Chi Tiết

Trong hai ngày 20 và 22/05/2015, tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 198, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 02 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tham vấn ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

Chi Tiết

Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2011-2013) tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 198, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi Tiết

Từ ngày 08-19/9/2014, tại hội trường văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, số 04 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức 02 lớp tập huấn “Kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” (đợt 1). Lớp tập huấn được Tiến sĩ Phạm Trịnh Hùng, Phó trưởng khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

Chi Tiết
Pages: 8
Pre 1  2  3  4  5  6  [7] 8  Next

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017