Infinite Carousel Demo

TIN TỨC

 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TẠI LÂM ĐỒNG VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CAMPUCHIA


Ngày 11/01/2018 tại Nhà khách Dinh 2 - Thành phố Đà Lạt, với sự tài trợ của tổ chức UNDP và FAO Campuchia. Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp kết hợp với Tổ chức FAO tại Việt Nam và Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng đã tổ ch

120 triệu tiền và quà trao học sinh Lâm Hà, Đam Rông từ Quỹ BV&PTR

Nhằm tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sâu rộng và có hiệu quả hơn, Quỹ Bảo vệ và Phát triể...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI TRẢ DVMTR

Từ ngày 20/12 đến 27/12/2017, tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 198, Thành phố Đà Lạt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ...

Tạm ứng tiền công khoán bảo vệ rừng Quý III năm 2017 cho các hộ nhận khoán

Từ nguồn kinh phí chuyển tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, trong các  ngày 11/10/2017 đến 03/11/2017 toàn bộ 29...

Tìm kiếm thông tin:

Nhập Số hiệu hoặc nội dung cần tìm vào ô dưới đây

Phim giới thiệu