Infinite Carousel Demo

TIN TỨC

  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUÝ II/2018


          Trong thời gian từ 17/7 đến 25/7/2018, căn cứ bản kê diện tích cung ứng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc chuyển tạm ứng kinh phí khoán bảo vệ rừng (BVR) Quý II/2018 cho các đơn vị chủ rừng. &n

QUỸ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: “CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2018

Nhằm mở rộng đối tượng tuyên truyền chính sách, năm 2018 Quỹ BV & PTR tỉnh xây dựng: chương trình truyền thông với chủ đề  &...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

          Từ ngày 18/8/2018 đến 21/8/2018, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thái N...

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GIAI ĐOẠN 2018-2024

          Từ năm 2009, Lâm Đồng là một trong hai tỉnh đầu tiên thực hiện thí điểm Chính sách chi trả dịch ...

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)