Infinite Carousel Demo

CÁC MẪU BIỂU VỀ CẬP NHẬT CƠ SƠ DỮ LIỆU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNGHỘI NGHỊ SƠ KẾT 08 NĂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (2008-2015) VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011-2015) TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG


Ngày 09/8/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Ông Phạm S -Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh-Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 08 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển r

KÊNH TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC (MBC) QUAY PHIM TƯ LIỆU VỀ "RỪNG NHIỆT ĐỚI VÀ CON NGƯỜI" Ở LÂM ĐỒNG

Trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (gọi tắt là AFoCo). Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng...

SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011 - 2015) TẠI CÁC HUYỆN

Thực hiện Văn bản số 1363/UBND-LN, ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Sơ kết 08 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và P...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀO CÔNG TÁC CHI TRẢ DVMTR

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 17/02/2009. Ngay sau khi thành lập, theo định hướng công ngh...

Tìm kiếm thông tin:

Nhập Số hiệu hoặc nội dung cần tìm vào ô dưới đây

Phim giới thiệu