Infinite Carousel Demo

TIN TỨC

  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

Thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử


        Từ ngày 15-17/10/2018, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tại Lâm Đồng; VFD đã phối hợp với Quỹ BV&PTR Việt Nam (VNFF), Quỹ BV&PTR Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng), Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel

Hội nghị ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2018 – 2022 và Hội thao năm 2018 của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên

  Sau thời gian phối hợp chuẩn bị. Ngày 22-23/9/2018 Tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai các Quỹ BV&PTR (Quỹ) khu vực Tây Nguyên gồm : Đăk Lăk, Kon...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUÝ II/2018

          Trong thời gian từ 17/7 đến 25/7/2018, căn cứ bản kê diện tích cung ứng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉ...

QUỸ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: “CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2018

Nhằm mở rộng đối tượng tuyên truyền chính sách, năm 2018 Quỹ BV & PTR tỉnh xây dựng: chương trình truyền thông với chủ đề  &...

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)