Infinite Carousel Demo

CÁC MẪU BIỂU VỀ CẬP NHẬT CƠ SƠ DỮ LIỆU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG


CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN VỚI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”


Nằm trong kế hoạch tuyên truyền năm 2016, Quỹ BV và PTR tỉnh Lâm Đồng xây dựng chương trình truyền thông “Đồng hành cùng học sinh đến với chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng” để triển khai tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2015-2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 30/12/2016, Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị "Sơ kết 02 năm thực hiện công tác Kiểm tra giám sá...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 08 NĂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (2008-2015) VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011-2015) TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG

Ngày 09/8/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Ông Phạm S -Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh-Trưởng ban chỉ đạ...

KÊNH TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC (MBC) QUAY PHIM TƯ LIỆU VỀ "RỪNG NHIỆT ĐỚI VÀ CON NGƯỜI" Ở LÂM ĐỒNG

Trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (gọi tắt là AFoCo). Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng...

Tìm kiếm thông tin:

Nhập Số hiệu hoặc nội dung cần tìm vào ô dưới đây

Phim giới thiệu