Infinite Carousel Demo

TIN TỨC

  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019


          Ngày 09/01/2019, Giám đốc Quỹ đã phối hợp BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ năm 2019.           Ô. Hoàng Tất Dương - Giám đốc Qu

Thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử

        Từ ngày 15-17/10/2018, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tại Lâm Đ...

Hội nghị ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2018 – 2022 và Hội thao năm 2018 của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên

  Sau thời gian phối hợp chuẩn bị. Ngày 22-23/9/2018 Tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai các Quỹ BV&PTR (Quỹ) khu vực Tây Nguyên gồm : Đăk Lăk, Kon...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUÝ II/2018

          Trong thời gian từ 17/7 đến 25/7/2018, căn cứ bản kê diện tích cung ứng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉ...

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)